x
© 2023 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

ISO 9001 certificaat

Denkt u aan het standaardiseren van kwaliteit in uw organisatie of wilt u een basis leggen voor continuous improvement? Wij zijn specialist in het op maat maken, implementeren en onderhouden van kwaliteitscertificeringen in de supply chain. Lees hier meer over het ISO 9001 certificaat.

Veel managers en directieleden hebben doorgaans de mond vol van “kwaliteit”. Maar wat wordt hier nu mee bedoeld en wat wordt daadwerkelijk in praktijk gebracht? De kloof tussen “wens” en “realisatie” blijkt in praktijk vaak groot. De norm “ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsystemen” kan behulpzaam zijn bij het concreet maken van kwaliteit in de organisatie.

Organisatie ISO en ISO 9001 certificaat

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) definieert wereldwijd geldende standaarden en technische specificaties, bijvoorbeeld voor producten, maar ook voor diensten en systemen.

Het ISO 9001 certificaat is waarschijnlijk het bekendste van een serie normen voor managementsystemen. De inrichting van deze managementnormen is gebaseerd op de High Level Structure (HLS), waardoor deze normen optimaal op elkaar afgestemd en gemakkelijk te integreren zijn. Dit vergemakkelijkt het opzetten van een Integraal Management Systeem. ISO 9001 beoogt een structuur te bieden waarbinnen:

 • Een afgewogen en op risico’s gebaseerd ondernemingsbeleid wordt gevoerd (op basis van kennis van de markt en relevante stakeholders);
 • Naleving van gemaakte afspraken en wettelijke vereisten wordt geborgd;
 • Doelgericht geacteerd wordt op relevante kansen en bedreigingen;
 • Realisatie van acties wordt gemonitord en indien relevant bijgestuurd om continue verbetering van de prestaties te bewerkstelligen (plan – do – check – act).

Het ISO 9001 certificaat is wereldwijd gekend en erkend en levert een bijdrage in het vertrouwen in de bekwaamheid van een organisatie.

Voor wie is ISO 9001 certificaat interessant?

Elke organisatie die:

 • Behoefte heeft aan structuur in de organisatie en beheersing van processen;
 • Gericht actie wil ondernemen op geïdentificeerde risico’s (kansen en bedreigingen);
 • Extern aan wil (of moet) tonen dat kwaliteit hoog in het vaandel staat en in staat is gemaakte afspraken na te komen.

Voordelen ISO 9001 certificaat

 • Aantoonbaarheid van kwaliteit binnen uw organisatie
 • Kostenbesparing (beheersen van uw processen)
 • Verhogen klanttevredenheid en klantvertrouwen
 • Beter (efficiënter en effectiever) gebruik van middelen
 • Scherp op risico’s en kansen binnen uw organisatie
 • Meer rendement uit geplande acties

Wij kunnen uw organisatie ontzorgen van aanvraag tot en met implementatie. Door de modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en welke stappen wij mogelijk kunnen verzorgen bij het behalen van het iso 9001 certificaat. Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook als het gaat om andere certificeringen of vergunningen zoals bijvoorbeeld TAPA of AEO.

In een quickscan lichten wij uw organisatie geheel vrijblijvend in één dag op hoofdlijnen door. Op deze quickscan volgt een voorstel welke certificering het beste bij uw organisatie past en hoe dit in uw organisatie geïmplementeerd kan worden. 

Download pdf

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek