Kwaliteits management systeem | QMS | quality management system

Boostlogix ontwikkelde een digitaal kwaliteits management systeem: MYQMS. Kwaliteitsbeheer, procesmanagement, kwaliteitsmanagement ofwel quality Management is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bepalen van de juiste werkwijze, deze helder vastleggen en de juiste procedures makkelijk bereikbaar maken voor de juiste mensen. Boostlogix ondersteunt haar klanten daar graag bij door het aanbieden en onderhouden van digitale handboeken.  

Kwaliteits management systeem MYQMS 

Voorheen maakte Boostlogix gebruik van het systeem van TLN (Transport & Logistiek Nederland) waarin handboeken overzichtelijk aangeboden kunnen worden. Gezien de aanvullende behoeften rondom de digitale handboeken (makkelijker online beheer en controle over processen) ontwikkelt Boostlogix een eigen systeem voor kwaliteitsmanagement namelijk MYQMS. Boostlogix heeft nu een applicatie waarin ze voor klanten een toegepast handboek in digitale vorm kunnen aanbieden op basis van een set stamdata aangevuld met bedrijfsspecifieke documenten. Elke klant heeft zo een eigen QMS quality management system op www.MyQMS.nl/bedrijfsnaam. In de MYQMS kunnen verzoeken en serviceberichten verstuurd worden en er zijn mogelijkheden voor controle, registratie en toetsing.

QMS overzichtelijk voor elke gebruiker

Om het QMS handzaam te houden wordt een handboek aangepast aan het gebruikersprofiel. Als een chauffeur inlogt krijgt hij een andere selectie van documenten uit het handboek aangeboden dan een orderpicker. Aanvullend ontwikkelt Boostlogix een situatie waarin ze niet alleen een handboek beschikbaar stelt aan een bedrijf of functiegroep, maar ook de mogelijkheid om protocollen aan een bepaalde functiegroep te pushen. Deze mensen kunnen aanvinken dat ze het hebben gelezen en akkoord gaan met het protocol. Tevens kunnen deze mensen aan de hand van een korte vragenlijst getoetst worden over het protocol. De resultaten van de toets worden opgeslagen bij een persoonlijk profiel. Op die manier kunnen mensen bijvoorbeeld ook getoetst worden rondom audits.


Aan de beheerzijde zijn twee inlogniveaus:

 • Superadmin (Boostlogix beheerder): Deze user heeft de mogelijkheid om vanuit stamdata een bedrijfshandboek te distilleren en gebruikers en rechten in te stellen voor een bedrijfsadmin. Onderhoud gaat via CMS.
 • Bedrijfsadmin per bedrijf: Deze user heeft de mogelijkheid om handboeken te onderhouden en gebruikersprofielen en selecties te maken. Onderhoud gaat via de Applicatie.
 • Digitaliseren van protocollen en handboekdocumenten
 • Navigeren door de documenten
 • Downloaden van documenten als PDF
 • Downloaden compleet handboek als PDF
 • Voorstel tot wijziging in dienen door gebruiker
 • Meertalig
QMS visualisatie

De geformuleerde functionaliteiten voor de beheermodule digitale handboeken zijn:

HANDBOEKEN IN QMS

 • Digitaliseren van protocollen en handboekdocumenten
 • Navigeren door de documenten
 • Downloaden van documenten als PDF
 • Downloaden compleet handboek als PDF
 • Voorstel tot wijziging in dienen door gebruiker
 • Meertalig

BEHEER HANDBOEKEN IN QMS

 • Aanmaken van bedrijfshandboeken vanuit stamdata
 • Inrichten van handboeken naar onderwerpen – sub onderwerpen – te koppelen documenten
 • Rollenmanagement
 • Procesevaluatie management
 • Versiebeheer
 • Afgeschermde omgeving per handboek 

FUNCTIONELE SELECTIE

 • Selectie van handboek o.b.v. gebruikerslogin
 • Push van specifieke documenten naar functiegroepen

AUDIT TOOL

 • Controle en registratie van inzien door gebruiker
 • Toetsing van kennis over bepaald document en registratie van toetsing op gebruikersniveau

Kwaliteits management systeem applicatie met uitgebreid advies

Om vervolgstappen te zetten in de professionalisering van het transport en kwaliteit zijn vervoerders en verladers ze op zoek naar ondersteuning. Naast het up to date houden van de handboeken, werkinstructies en procedures willen ze ook de stap naar digitalisering zetten. Deze digitalisering moet het voor de chauffeurs, vervoerder maar ook voor de verlader eenvoudiger maken om onderwerpen onder de aandacht te kunnen brengen op gebied van veiligheid, kwaliteit en certificering. 

Boostlogix beschikt over inhoudelijke, uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het opzetten en implementeren van ICT, optimaliseren van transport en warehouse activiteiten en projecten rondom kwaliteit in de logistieke sector. Boostlogix kan uw organisatie dus ontzorgen bij de opzet, implementatie en onderhoud van certificeringen en handboeken. Door onze modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf zet en welke Boostlogix voor u gaat verzorgen.

MYQMS abonnement met service op maat

Boostlogix biedt u de mogelijkheid om dit in te vullen op basis van een voordelig abonnementsvorm. Deze “As a Service abonnementen” bieden wij u als volgt aan:

 1. Beheren van handboeken, procedures en werkinstructies in kwaliteits management systeem gebaseerd op QMS beheer applicatie Boostlogix.
 2. Begeleiding, ondersteuning certificering.
 3. Begeleiding audits.

In dit abonnement kunt u bijvoorbeeld onze Adviseur kwaliteitsmanagement een aantal uren inzetten voor begeleiding en ondersteuning van certificering en audits. Tevens verzorgen wij het beheer en de noodzakelijke updates van uw handboeken, procedures en werkinstructies. Alle verdere noodzakelijke ondersteuning, expertise en inspanningen die vanuit Boostlogix wordt ingebracht zijn in de tarieven inbegrepen. 


Lees meer over kwaliteitsmanagement:

Wat is kwaliteitsmanagement?

wat is een kwaliteitshandboek?


Contact opnemen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek +31 (0)85 070 5395 info@boostlogix.com