Wat is een kwaliteitshandboek

Een (digitaal) document waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van een organisatie is beschreven. Bijvoorbeeld MyQMS

Zodra helder is wie wat op welke manier doet, leg je de afspraken vast in het kwaliteitshandboek. Het is dus een ‘document waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van een organisatie is beschreven’. Een andere definitie is ‘een geheel van voorschriften, procedures en werkinstructies ter verbetering en waarborging van het kwaliteitsbeleid binnen een organisatie’.  

Van dik kwaliteitshandboek naar digitaal op maat via een app

Een kwaliteitshandboek is dus een document waarin alle regels en procedures zijn vastgelegd. Het mag duidelijk zijn dat het om een vrij groot document gaat. Niet iedereen die betrokken is bij de processen leest met het grootste gemak door het handboek heen. Het is dan ook vaak een uitdaging om ervoor te zorgen dat de juiste personen van de juiste punten op de hoogte zijn. Daarom ontwikkelde Boostlogix MyQMS, het digitale kwaliteitshandboek. Deze applicatie beslaat niet alleen letterlijk minder ruimte. Ook in figuurlijke zin zorgt het voor meer ruimte voor de juiste werkzaamheden.

wat is een kwaliteitshandboek


Effectief en efficiënt werken met digitaal kwaliteitshandboek

In MyQMS krijgt elke gebruiker enkel die informatie aangeboden die relevant en noodzakelijk is. Omdat de informatie op maat wordt aangeboden, zijn de werkinstructies ook makkelijker op te pikken. Ook kan in het systeem gemakkelijk met enkele vragen getoetst worden of de medewerker de informatie gelezen en begrepen heeft. 

MyQMS implementeren

Boostlogix helpt bij de implementatie van het digitale handboek. We hebben ruime ervaring met deze tijdelijke extra werkzaamheden en de juiste collega’s leren om met het systeem te werken. Natuurlijk kan dat flexibel en helemaal naar wens worden ingevuld. Lees meer over MyQMS of vraag vast vrijblijvend meer informatie aan.