x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Hygiënecode transport en opslag versie 4

Hygiënecode Transport en Opslag versie 4 goedgekeurd: ook belangrijk voor transportbedrijven die levensmiddelen vervoeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in augustus 2017 de Hygiënecode Transport en Opslag versie 4 goedgekeurd. Deze code vervangt versie 3 die alweer van 2008 dateert. De Hygiënecode Transport en Opslag versie 4 is onmiddellijk in werking getreden. Voor elk levensmiddelenbedrijf is het voldoen aan de hygiënecode de minimale wettelijke eis op gebied van hygiëne en voedselveiligheid. (Een exemplaar van de nieuwe code is bij TLN of Evofenedex te verkrijgen.)

“Hieronder valt ook de logistiek dienstverlener die levensmiddelen, en de daarvoor benodigde grondstoffen, vervoert of opslaat” aldus Boostlogix. “En dat wordt nog wel eens vergeten!”

Aangezien het de minimale wettelijke eis is houdt de NVWA hierop toezicht. Het is dus van groot belang om deze nieuwe code goed te interpreteren en te voldoen aan de daarin gestelde eisen. In deze nieuwe code zijn de voorzorgsmaatregelen ("basisvoorwaarden") namelijk veel explicieter beschreven dan in versie 3. Boostlogix helpt u graag bij de invoering van de code, zodat u aan de wettelijke vereisten voldoet, maar uw organisatie niet onnodig belast.

Neem eens contact op met Boostlogix voor een geheel vrijblijvende quickscan. Om te ontdekken of u dient te voldoen aan de Hygiënecode Transport en Opslag versie 4 en hoe deze zo soepel mogelijk kan worden geïmplementeerd.

voedselveiligheid voor transport en opslag