Opleiding Planner Gevorderd

Boostlogix biedt de opleiding planner gevorderd aan omdat er steeds meer geëist wordt van de planner in de hedendaagse logistieke sector. In samenwerking met TLN en BUAS heeft Boostlogix deze specialistische logistiek planner opleiding ontwikkeld. Het beroep planner omvat namelijk veel meer dan puur het plannen alleen. Naast planmatig inzicht en de beheersing van bedrijfs- en sectorspecifieke kennis en ervaring, dient een planner in staat te zijn om: 

 • Analytisch te denken. 
 • Over eigen muren heen te kijken. 
 • Vaardig te zijn met ICT-tools. 
 • Op professionele wijze met stakeholders te communiceren. 
 • Afwijkingen te signaleren. 
 • Verbetervoorstellen op te stellen voor management.

De opleiding planner gevorderd geeft planners de kennis en handvatten om zich verder te ontwikkelen en aan de hierboven genoemde eisen te (kunnen blijven) voldoen. Tijdens de opleiding Planner Gevorderd behandelen we diverse thema’s. Zoals data-analyse, ICT, communicatie en timemanagement. De opleiding Planner Gevorderd is zo ingericht dat planners de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk brengen bij hun werkgever. En naast de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling komt ook 'Communicatie en samenwerken' uitgebreid aan bod.Opleiding Planner Gevorderd, onderscheidende aanpak.

De opleiding Planner Gevorderd is waardevol omdat deze training gericht is op de sector waarin de planner werkzaam is en de opgedane kennis daadwerkelijk wordt toegepast in het bedrijf. Geen algemene trainingen, maar een branche-specifieke opleiding voor werkende professionals. Door de onderscheidende aanpak sluit de opleiding Planner Gevorderd naadloos aan op de dagelijkse gang van zaken in de logistieke sector. Onze opleiding Planner Gevorderd onderscheidt zich doordat:

 • De planner opleiding speciaal ontwikkeld is vóór organisaties en medewerkers in de logistieke sector. En dóór de brancheorganisaties en hogere onderwijsinstellingen in de logistiek.
 • Er sprake is van toegepast leren: aandacht voor de specifieke context en het opdoen van nieuwe ervaringen. Aandacht voor feedback, coaching, mentoring, netwerken en aandacht voor kennis, theorie en nieuwe inzichten.
 • Concrete casuïstiek van het bedrijf (project of praktijksituatie) de rode draad vormt tijdens de opleiding.
 • Er volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en logistieke vakkennis is.
 • De opleiding gefaciliteerd wordt door logistieke experts, specialisten en trainers/coaches uit het logistieke werkveld.
 • De planner zijn netwerk uitbreidt met vakgenoten ‘met dezelfde bloedgroep’ in het logistieke werkveld.
 • Er ruimte is voor maatwerk, gericht op de persoon, organisatie en/of casuïstiek.


logistiek planner opleiding praktijkgerichte upgrade voor de professionele planner. 

Boostlogix verzorgt in samenwerking met NHTV dé upgrade die elke professionele planner nodig heeft. De opleiding Planner Gevorderd is een intensieve en praktijkgerichte opleiding van 10 weken. En tijdens de opleiding Planner Gevorderd ontwikkelt uw planner een positief-kritische en oplossingsgerichte werkhouding. De opleiding Planner Gevorderd bestaat uit 10 bijeenkomsten over thema’s als ICT, communicatie, timemanagement en data-analyse. Onder deskundige begeleiding brengen de planners hun nieuwe vaardigheden direct in de praktijk. Afsluitend presenteert elke planner een verbetervoorstel waarmee ze de organisatie direct vooruit helpen. 

Schrijf vast in voor Planner Gevorderd

Planner Gevorderd start dit voorjaar in. Mail naar info@boostlogix.com of vul het formulier onder aan deze pagina in. Dan nemen we contact met je op. Het is ook mogelijk om deze opleiding in de vorm van een incompany opleiding te volgen. Lees hier meer over de Planner incompany.

Wilt u meer weten over onze opleiding Planner Gevorderd? Neem dan contact op met een van onze professionals. In een vrijblijvend intakegesprek leggen we u graag uit wat onze opleiding Planner Gevorderd nog meer inhoudt.


Download pdf

Contact opnemen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek +31 (0)85 070 5395 info@boostlogix.com