x
© 2023 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Wat is AEO?

AEO staat voor (Authorised Economic Operator), oftewel toegelaten marktdeelnemer. Een bedrijf met een AEO-vergunning is een bedrijf dat een betrouwbare partner is in de (internationale) logistieke keten. De ideale situatie is een volledig beveiligde logistieke keten van partners die allemaal de AEO-status hebben, van leverancier tot eindontvanger.

Met de AEO-status krijgen spelers in het internationale handelsverkeer, op basis van hun staat van dienst en positie, bepaalde privileges bij de douaneafhandeling van hun inkomende en uitgaande zendingen. Dat is niet beperkt tot douane-expediteurs. Ook andere spelers zoals importeurs, exporteurs, verladers, vervoerders en producenten kunnen deze status aanvragen.

 AEO bestaat tegenwoordig uit twee soorten vergunningen, namelijk de Customs (C) of Security (S). Waar AEO-C zich richt op het vereenvoudigen van de communicatie met de douane, richt AEO-S zich op het beschermen tegen diefstal, verduistering, smokkelen en terrorisme. 

Hoe wordt mijn onderneming authorized economic operator?

Het behalen van de authorized economic operator vergunning is relatief eenvoudig. Met de hulp van een ervaren consultant kan uw bedrijf zich al snel authorized economic operator noemen. Het naleven van de AEO is vers twee. En daar schort het bij veel bedrijven nog aan. Om authorized economic operator te blijven moeten incidenten gemeld worden, dossiers steekproefsgewijs gecontroleerd worden en de procedures opnieuw beoordeeld worden. Dit zijn slechts enkele punten die van uw onderneming geëist worden om de authorized economic operator vergunning te behouden.

Houders van AEO-vergunningen hebben een aantal voordelen zijnde:

 • Minder document controles en daaraan verbonden fysieke controles.
 • Voorrang bij controles als uw bedrijf voor een controle is geselecteerd.
 • Op verzoek kan een controle op een bepaalde plaats plaatsvinden.
 • Geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag.
 • Voorafgaande kennisgeving bij controles.
 • Minder gegevens verstrekken in de summiere aangifte.

Boostlogix ondersteunt en begeleidt bij AEO monitoring.

Met de geheel vrijblijvende Boostlogix quickscan, bepalen we in een dag uw AEO status. Door de modulaire aanpak van Boostlogix kiest u zelf welke stappen uw onderneming aanpakt en welke stappen u liever aan ons overlaat. Afhankelijk van uw huidige AEO status, pakken we een of meerdere van onderstaande stappen aan:

 1. AEO quickscan (bepalen behoefte en gebruik vergunning);
 2. In kaart brengen van de risico’s; (naar type product, klant, etc.)
 3. Financiële en logistieke administratie (borging processen en procedures);
 4. AEO self-assessment en bijkomende documenten;
 5. Vergunning digitaal aanvragen via het EU Customs Trader Portaal;
 6. Begeleiden/voorbereiden van het initieel douaneonderzoek;
 7. Behalen en Onderhouden van de AEO-vergunning.

Daarna stellen een plan van aanpak op waarin we, in overleg, aangeven hoeveel dagen doorlooptijd er per stap nodig zijn. Boostlogix vindt het prettig om kort te kunnen schakelen met uw bedrijf om de AEO vergunning zo snel mogelijk te behalen.

Bent u nog niet in het bezit van een AEO vergunning? Boostlogix ondersteunt u graag, daar waar u dat nodig acht, bij het behalen van uw AEO vergunning of het opwaarderen van uw huidige AEO status. Neem voor meer informatie en een geheel vrijblijvende quickscan contact op met een van onze specialisten.


Download pdf

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek