x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Business Intelligence, data analyses, dashboarding

In de huidige wereld is goede data erg belangrijk geworden. Termen als big data, internet of things, realtime info, ERP, WMS en TMS systemen komen we allemaal tegen. Waarbij organisaties proces, margebeheersing en verhogen van de kwaliteit op diverse vlakken effectief geregeld willen hebben, zien we dat rapportages en de stap van data (uit de databases) en de omzetting naar stuurinformatie achterblijft.

Schematische stappen van BI

Business Intelligence omvat de stappen van data verzamelen t/m omzetten naar (stuur)informatie, hieronder schematisch weergegeven:

Relevant om op te merken is dat BI bestaat uit 2 perspectieven:

 • Het technologische perspectief: hierbij wordt expliciet ingegaan op de rol van de ICT binnen het BI-proces. De nadruk ligt meer op het gebruik van de ICT dan op het proces erachter. ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie.
 • Het businessperspectief: het systematische proces waarbij op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data worden verzameld en geanalyseerd met als product kennis en informatie. Deze kennis en informatie dragen op hun beurt weer bij aan de strategie.

Vertalen van operationeel naar KPI's 

Schematisch hebben we te maken met diverse fases en binnen elke fase een bepaald te ontwikkelen "product”.  Ons logistiek adviesbureau kan u als toegevoegde waarde bieden dat er veel expertise is in de diverse “bouwstenen” van het logistieke concept wat de basis vormt van elke (logistieke) organisatie. Hierdoor zijn we in staat om voor u de vertaalslag te maken van de operatie naar gewenste KPI's en dashboard. Dit kunnen zowel operationele als financiële KPI's en dashboards zijn.

Afhankelijk van de scope kan Boostlogix voor u de ontwikkeling creëren bij het inrichten van dashboards / KPI's  en de analysefase, van het moment van data-ontsluiting. Hieronder staat het logistieke concept met de bouwstenen weergegeven:

De BI Specialisten van Boostlogix kunnen op basis van bovenstaande diverse producten en diensten aanbieden

 • Ontwikkelen en implementeren van rapportages, dashboards en KPI's, organisatiebreed en diep in uw organisaties zodat u de juiste stuurinformatie in uw bezit heeft
 • U begeleiden bij selectie rapportage / BI tools: PowerBI, CliQ, Tableau
 • Bijvoorbeeld middels abonnementsvorm onderhouden van rapportages, ontwikkelen van rapportages en uw data op orde houden
 • U en de organisatie adviseren en sturen o.b.v analyses die gedaan worden a.d.h.v de KPI's en rol om bijvoorbeeld verbetertrajecten te starten.
 • Benchmarken van de prestaties van diverse organisaties o.b.v. diverse kengetallen
 • U en uw klanten ondersteunen met verhogen van de kwaliteit en marges
 • Ondersteunen met bijvoorbeeld investeringsvraagstukken o.b.v cijfers in plaats van keuzes maken op onderbuik gevoel.
 • Processen eerst doorlichten en beschreven alvorens rapportages en dashboard worden ontwikkeld. Dit zou voor u ook aanleiding kunnen zijn om ook vanuit kwaliteitshoek (ISO , TAPA etc) processen te beschrijven en te borgen. Rapportage ondersteuning, ontwikkeling en beheer van rapportages.

Onze specialisten

 • Henk Janssen
  Henk Janssen

  Business Intelligence Specialist

  LinkedIn

  Henk Janssen
  Henk Janssen

  Business Intelligence Specialist

  LinkedIn

   Ervaring en specialisaties:

  • Operations management
  • Projectmanagement
  • Verandermanagement
  • Supply chain management
  • Customer service management
  • Veel ervaring in het opzetten van nieuwe organisaties in internationale omgeving.
  x