x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Good Distribution Practice

Heeft u regelmatig geneesmiddelen onder uw hoede en krijgt u regelmatig audits van opdrachtgevers? Met GDP toont u uw bekwaamheid. Wij helpen u met de GDP certificering en/of het beheer ervan.

Good Distribution Practice, beter bekend onder de afkorting GDP of GDP pharma, is Europese regelgeving voor het opslaan en de distributie van geneesmiddelen. Iedere onderneming die betrokken is bij de distributie van geneesmiddelen is dan ook verplicht om aan deze regels te voldoen. Groothandelaren die actief zijn in deze sector kunnen leunen op een vergunning van de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg). Voor transportbedrijven bestaat er helaas niet zoiets als een GDP vergunning. Daar de groothandel verplicht is zich te allen tijde aan de vergunningsvoorwaarden te houden, verwachten zij dat van u als vervoerder vanzelfsprekend ook.

Good Distribution Practice richtlijnen.

De Good Distribution Practice richtlijnen zijn beschreven in de EU richtsnoer: goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Aan de GDP richtlijnen voldoen is geen eenvoudige opgave. Er is een flinke investering voor nodig en de eisen zijn streng. U moet namelijk niet alleen aantonen dat de processen binnen uw organisatie volgens de GDP richtlijnen verlopen, maar ook de processen welke onder uw beheer worden uitgevoerd. De verlader moet dus in staat zijn om de kwaliteit van de gehele keten aan te tonen. Een mogelijkheid voor de verlader is om bij iedere leverancier jaarlijks GDP audits uit te voeren. Dit is een arbeidsintensief proces voor zowel de verlader als de vervoerder. Hierdoor hebben steeds meer verladers van geneesmiddelen de voorkeur om zaken te doen met bedrijven welke het GDP certificaat bezitten.

Boostlogix ondersteunt u bij het behalen van uw GDP certificaat.

Boostlogix adviseert en ondersteunt u bij het behalen van uw GDP certificaat. In een vrijblijvende quickscan beoordelen we uw onderneming in een dag. We bespreken de resultaten en adviseren u welke stappen benodigd zijn om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de EU richtsnoer. Samen stellen we een stappenplan op en helpen u daar waar u dat nodig acht bij het bedrijfsbreed implementeren van alle aspecten en het behalen van het GDP certificaat.

Wilt u hierover meer informatie of heeft u behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek