x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Wat is RI&E?

Heeft u uw RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) op orde? Zorg dat dit op orde is, voordat de ARBO bij u op bezoek komt. Wij kunnen u hier in adviseren en ondersteunen met een gedegen risicoanalyse.

RI&E staat voor de risico inventarisatie & evaluatie. Het is een verplichte risicoanalyse voor werkgevers (met uitzondering van ZZP’ers) met personeel. RI&E is een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid binnen de onderneming te bevorderen. Met een gedegen risico inventarisatie & evaluatie worden risico’s op een gestructureerde manier aangepakt en vermeden. Dit om de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en/of ongevallen tot een minimum te beperken. Boostlogix adviseert en ondersteunt bedrijven bij de implementatie hiervan. 

Risico inventarisatie & evaluatie update.

Criteria voor de risico inventarisatie & evaluatie blijven aangescherpt worden. Recentelijk heeft er een update plaatsgevonden van de algemene RI&E instrumenten. Het gaat hierbij om een aangescherpte risicoanalyse voor:

  • Algemene MKB RI&E.
  • Kantoren RI&E.
  • Checklist gezondheidsrisico’s.

Is uw onderneming actief in, of heeft uw onderneming raakvlakken met een van de hierboven genoemde punten? Houd dan uw risico inventarisatie & evaluatie eens goed tegen het licht. Zorg er in ieder geval altijd voor dat u voldoet aan de risico inventarisatie & evaluatie richtlijnen voordat de Arbo bij u op bezoek komt.  

RI&E en Arbo gekoppeld.

Een RI&E opstellen is verplicht voor ieder bedrijf met personeel. De controle en inspectie voert de Arbodienst uit, een koppeling met de Arbocatalogus is dus een logische stap. Wij merken echter dat er in veel gevallen helemaal geen koppeling met de Arbocatalogus bestaat. Door de RI&E en de Arbocatalogus te koppelen legt u de nadruk op beheersmaatregelen. U vereenvoudigt het zoeken naar de juiste maatregelen en beperkt proactief de risico’s. Met een koppeling tussen de RI&E en de Arbocatalogus sluiten uw beheersmaatregelen bovendien beter aan op de praktijk.

Boostlogix risicoanalyse.

Boostlogix ondersteunt bedrijven d.m.v. een gedegen (geheel vrijblijvende) risicoanalyse. We adviseren en helpen u bij het implementeren van de RI&E instrumenten. We beginnen met een risicoanalyse of quickscan. Tijdens de quickscan inventariseren we alle aanwezige risico’s en beoordelen we de reeds genomen beperkende maatregelen. Na de risicoanalyse presenteren we een voorstel hoe we de RI&E in uw organisatie implementeren. Eenmaal geïmplementeerd beoordelen we de voortgang en sturen bij waar nodig. Om te beoordelen of uw RI&E voldoet, vindt u hieronder de risico inventarisatie checklist:

  • Risicoanalyse: inventarisatie van de aanwezige gevaren.
  • Inventarisatie van de reeds genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Risicoanalyse: evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico's.
  • Opstellen plan van aanpak om extra risico beperkende maatregelen vast te stellen.

Benieuwd of uw RI&E voldoet? In onze risicoanalyse of quickscan lichten wij uw organisatie geheel vrijblijvend in 1 dag op hoofdlijnen door. Op deze quickscan volgt een voorstel hoe de RI&E in uw organisatie geïmplementeerd kan worden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek