x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Voederveiligheid

Ook in de diervoedersector is veel aandacht voor de (product)veiligheid van het voer voor met name landbouwhuisdieren. Enkele incidenten in het verleden hebben ernstige kostenconsequenties in de voortbrengingsketen gehad. De organisatie GMP+ International (gmpplus.org) is opgericht met het doel om voederveiligheid in de keten te ondersteunen. Hiervoor is het feed-certificatieschema GMP+ ontwikkeld.

Voeder-keten

Bedrijven in de voeder-keten (feed) dienen zich te laten certificeren om aan te tonen dat de voortbrengingsprocessen beheerst worden en de veiligheid van het diervoeder geborgd is. Certificatie is geen wettelijke verplichting, maar (gecertificeerde) bedrijven in de keten doen in de praktijk alleen zaken met andere gecertificeerde bedrijven. Hiermee wordt de keten gesloten en is certificatie een vereiste om aan de keten deel te kunnen nemen. Ook van logistieke dienstverleners (opslag en transport van diervoeder) wordt GMP+ certificatie vereist.

De GMP+ norm is in 2020 volledig vernieuwd en ingericht op basis van de ISO-voedselveiligheidsnorm ISO 22000. Voor het beheerst uitvoeren van (bulk)transport wordt gebruik gemaakt van de idtf-database (International Database Transport (for) Feed; icrt-idtf.com). Deze database schrijft voor welke goederen onder GMP+ status getransporteerd mogen worden en welke reiniging vervolgens verplicht is. De database vormt hiermee een belangrijke schakel in veilig transport van feed.

Boostlogix kan u helpen bij het invoeren van een Feed Safety Certification System (FSMS) voor uw logistieke activiteiten (transport en opslag) en het behalen van het GMP+ certificaat.

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek