x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Logistieke processen beschrijven

Een heldere beschrijving van logistieke ofwel supply chain processen en/of taken van medewerkers nodig voor kwaliteitmanagement of software pakket selectie?

Waarom logistieke processen beschrijven?

Een procesbeschrijving maken, maakt het proces zelf nog niet beter. Immers, een proces dat jaren geleden is opgesteld en sinds de invoering ongewijzigd uitgevoerd wordt, kan waarschijnlijk stukken beter. Het objectief laten beoordelen van uw processen geeft u inzichten die u onmogelijk zelf krijgt. Deze inzichten zijn het uitganspunt om uw logistieke processen te verbeteren. Hieronder leggen we uit wat de toegevoegde waarde is van het beschrijven van logistieke processen. 

Logistieke processen verbeteren aan de hand van een heldere procesbeschrijving.

  • Procesbeschrijving maken. Het is belangrijk om te weten wie wat doet en wat de relatie is tussen afdelingen en processen. Inzicht is nodig om de organisatie en haar processen in te richten op effectiviteit en efficiency.
  • Besturen. Informatie is nodig over de werking en de output van het proces, denk aan kengetallen en KPI’s.
  • Communiceren. Handig om nieuwe medewerkers snel in te werken, wijzigingen in het proces te communiceren, werkafspraken vast te leggen en zo de gewenste werkwijze uit te dragen aan alle medewerkers.
  • Logistieke processen verbeteren. Voor veranderingen in het proces is het vaak nuttig zowel het huidige proces als het gewenste proces in kaart te brengen. Denk aan verbeteringen om de output te verhogen, efficiency te verbeteren, lean implementatie, uniforme werkwijze te creëren en meer klantgericht te gaan werken.
  • Control (beheersing). Een procesbeschrijving maken is vooral bedoeld om processen door te lichten en bottlenecks / risico’s bloot te leggen.
  • Aantonen. Met een procesbeschrijving kunt u garantie geven dat voldaan wordt aan bepaalde kwaliteitseisen. Het is nodig voor het verkrijgen van diverse certificeringen, bijvoorbeeld: ISO 9001 / 14001 / 22000 en AEO.
  • Verantwoorden. Met een procesbeschrijving kunt u zich verantwoorden richting toezichthoudende instanties en management, door te laten zien dat u het werk op een marktconforme wijze uitvoert.
  • Informatievoorziening. Procesbeschrijvingen zijn nodig om eisen voor een nieuw informatiesysteem in kaart te brengen.

Hoe kunt u uw logistiek proces in kaart brengen?

 Er is niet één goede aanpak om supply chain processen in kaart te brengen, er zijn er vele. Onderstaand een voorbeeld, welke zich in het verleden al vele malen heeft bewezen en ook vaak gebruikt is door Boostlogix.


Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek