x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

Ontwikkelingen voedselveiligheidsnormen

De vraag naar GFSI-erkende voedselveiligheidscertificaten stijgt.

Ook in de logistieke sector wordt steeds meer gevraagd naar GFSI-erkende voedselveiligheidscertificaten. GFSI erkent voedselveiligheidscertificaten die voldoen aan de door GFSI geformuleerde “benchmark requirements”. In 2020 zijn deze vereisten (“requirements”) door GFSI aangepast. Een van de nieuwe speerpunten is “food safety culture”. 

Als gevolg van deze aanpassingen zijn recent nieuwe versies verschenen van:

  • FSSC22000 (versie 5.1). De wijzigingen zijn beperkt t.o.v. versie 5. Volgens FSSC voldoet ISO22000:2018 al aan de “food safety culture”-eisen. ISO22000 maakt integraal onderdeel uit van de FSSC22000-norm. Wijzigingen in het Food Safety Management System (FSMS) zijn daarom beperkt. Vanaf 1-4-2021 worden alle audits op basis van versie 5.1 uitgevoerd, zodat uiterlijk 31-3-’21 de lopende certificaten omgezet zijn naar de nieuwe versie.
  • BRCGS Storage & Distribution (versie 4). De impact van deze normversie is groter dan bij FSSC22000. Vele normaspecten zijn nieuw of aangescherpt, onder andere op gebied van “food safety culture”. De registratieverplichtingen zijn significant toegenomen. De aanpassingen aan het eigen FSMS vragen serieuze en tijdige aandacht om blijvend aan de normeisen te kunnen voldoen. Vanaf 1-5-’21 worden de BRCGS S&D-audits op basis van versie 4 uitgevoerd. 

Ontwikkelingen voederveiligheidsnormen GMP+

 De GMP+ normen en bijbehorende certificatie zijn een “must” voor elke deelnemer in de voortbrengingsketen van “feed”. In 2020 heeft de GMP+ organisatie een groot herzieningstraject van de GMP+ normen afgerond (zie gmpplus.org, #ProjectGMP+2020). Hierbij zijn de GMP+ normen voor alle schakels in de keten herzien en geherstructureerd (naar het model van ISO22000). Per 1 maart 2021 is de officiële lancering van de nieuwe normen. Vervolgens start een overgangstermijn van 3 jaar waarin elke GMP+ gecertificeerde organisatie de overstap naar de nieuwe normversie moet maken.

Hebt u vragen met betrekking tot de gewijzigde food- en feed-normen en de eventuele consequenties voor uw bedrijfsvoering? Neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst met de best passende oplossing in uw specifieke situatie