Wat is AEO?

AEO of AEO certificering is een douanevergunning die staat voor authorized economic operator. Met deze certificering toont u de douane dat uw bedrijf “in controll” is op het gebied van de geldende AEO criteria. De douane geeft het af aan bedrijven die internationaal actief zijn. Met het behalen van deze certificering vereenvoudigt u de communicatie met de douane. De AEO certificering bestaat uit 3 soorten: 

 • AEO C (douanevereenvoudiging).
 • AEO S (safety).
 • AEO F (combinatie van AEO C en AEO S).

AEO certificaat gewijzigd.

Recentelijk is het AEO certificaat omgezet naar een vergunning. Hierdoor moesten alle bedrijven die over een AEO certificaat beschikken, voor 1 mei 2016 opnieuw beoordeeld worden. Daarnaast is het AEO certificaat of vergunning inhoudelijk ook gewijzigd, o.a. op:

 • Personeel dat aangiftes doet moet minimaal 3 jaar beroepservaring hebben.
 • De zekerheidstelling kan verder omlaag.

Heeft uw onderneming nog een AEO certificaat? En bent u nog niet getoetst voor de vernieuwde AEO vergunning? Onderneem dan z.s.m. de benodigde stappen of neem contact op met Boostlogix voor ondersteuning en advies voor het omzetten van het AEO certificaat naar de vernieuwde vergunning.

Hoe wordt mijn onderneming authorized economic operator?

Het behalen van de authorized economic operator vergunning is relatief eenvoudig. Met de hulp van een ervaren consultant kan uw bedrijf zich al snel authorized economic operator noemen. Het naleven van de AEO is vers twee. En daar schort het bij veel bedrijven nog aan. Om authorized economic operator te blijven moeten incidenten gemeld worden, dossiers steekproefsgewijs gecontroleerd worden en de procedures opnieuw beoordeeld worden. Dit zijn slechts enkele punten die van uw onderneming geëist worden om de authorized economic operator vergunning te behouden.

Boostlogix ondersteunt en begeleidt bij AEO monitoring.

AEO monitoring is van belang om na het behalen van de vergunning, de AEO criteria te blijven naleven. Boostlogix helpt bedrijven eerst bij doorgronden van de AEO criteria en bij het opstellen van het AEO handboek. Daarna bij het opstellen van formats om de opvolging van de AEO criteria zo eenvoudig mogelijk te houden. Bovendien biedt Boostlogix een doorlopende AEO monitoring aan. Dit houdt in dat we jaarlijks de self-assesment houden voor bedrijven die hier zelf geen tijd voor hebben of de kennis zelf niet in huis hebben.

Wat is uw AEO status?

Met de geheel vrijblijvende Boostlogix quickscan, bepalen we in een dag uw AEO status. Door de modulaire aanpak van Boostlogix kiest u zelf welke stappen uw onderneming aanpakt en welke stappen u liever aan ons overlaat. Afhankelijk van uw huidige AEO status, pakken we een of meerdere van onderstaande stappen aan:

 • Bepalen van AEO status.
 • Opstellen van het AEO handboek, inclusief procedures opstellen.
 • Maken van documenten voor de opvolging (audit planning).
 • Aanvragen van de AEO audit.
 • Audit AEO door douane.
 • Verkrijgen van AEO vergunning.

Daarna stellen een plan van aanpak op waarin we, in overleg, aangeven hoeveel dagen doorlooptijd er per stap nodig zijn. Boostlogix vindt het prettig om kort te kunnen schakelen met uw bedrijf om de AEO vergunning zo snel mogelijk te behalen.

Bent u nog niet in het bezit van een AEO vergunning? Of beschikt u nog over het “oude” AEO certificaat? Boostlogix ondersteunt u graag, daar waar u dat nodig acht, bij het behalen van uw AEO vergunning of het opwaarderen van uw huidige AEO status. Neem voor meer informatie en een geheel vrijblijvende quickscan contact op met een van onze specialisten.

Download pdf

Contact opnemen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek +31 (0)85 070 5395 info@boostlogix.com