Interim Management

Het inrichten, optimaliseren en waarborgen van uw logistieke keten (supply chain) is een fikse uitdaging voor elke manager of directielid in de logistiek. Organiseren van transport- en opslagcapaciteit. Continu veranderende klanteisen. Verzamelen en analyseren van complexe data. Inzetten van de juiste softwaretools. Tender- en contractbeheer. Aansturen, motiveren en bijscholen van supply chain teams. Samenwerking bevorderen en verduurzamen van de keten. Slechts een greep van allerlei uitdagingen en opgaven die relevant zijn voor een goed functionerende logistieke keten. Onze vraag aan u: doet u dit volledig zelf, of zet u ook externe specialisten in? Bijvoorbeeld een interim manager logistiek. Boostlogix ondersteunt u graag bij het optimaliseren van uw supply chain. Voorbeelden waarmee ons team van interim logistiek managers (projectmanagers en logistics engineers) u graag van dienst zijn:

 • Interim manager logistiek.
 • Interim manager warehousing.
 • Interim manager transport.
 • Interim manager supply chain.
 • Interim mangers operations.
 • Tendermanager.
 • Tijdelijke Transport Planner.
 • Advanced transport- en productieplanning software implementatie.
 • TMS software pakketselectie en -implementatie.
 • WMS software pakketselectie en -implementatie.
 • Interim sales manager / accountmanager transport.
 • Interim manager kwaliteit
 • Interim teamleider warehousing.
 • Verandermanager
 • Training en coaching op alle vlakken.

Interim manager logistiek of interne coaching?

Heeft u als bedrijf een sterke manager logistiek en een goed functionerend logistiek team? Daarmee beschikt u over een sterke uitgangspositie voor een geoptimaliseerde logistieke keten. Er liggen echter altijd verbeterkansen. Boostlogix verzorgt interne coaching voor logistieke professionals. Maar wellicht heeft u zelf niet de juiste mensen aan boord of is uw supply chain organisatie onderbezet. Of u zit tijdelijk zonder logistiek manager en u zoekt een ervaren manager die uw team sturing geeft. In zo’n geval biedt een interim manager logistiek uitkomst. Daarnaast is het altijd waardevol uw logistieke processen eens tegen het licht te houden en te laten beoordelen door een praktische, externe ervaringsdeskundige.

Boostlogix: logistieke professionals, interim management.

Boostlogix ondersteunt uw organisatie bijvoorbeeld d.m.v. interim management. Het snel oppakken van een acuut probleem veroorzaakt door ziekte, transitie of langdurige afwezigheid. We schakelen in deze gevallen onmiddellijk om uw organisatie te ondersteunen wanneer het probleem ontstaat, niet wanneer het probleem al is geëscaleerd. Een gestructureerde interim rol innemen behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden. Om uw logistieke keten op te zetten, te (re)organiseren of te werken aan een toekomstbestendige keten. Onze project- en interimmanagers beschikken over relevante ervaring bij zowel verladers als logistieke dienstverleners.

Boostlogix interim management: tijdelijke fulltime of flexibele inzet.

De flexibele en tijdelijke inzet van Boostlogix’ interim manager logistiek, transport of supply chain wordt vastgelegd in een raamovereenkomst met plan van aanpak, afgestemd op uw specifieke situatie. Dit kan variëren van een tijdelijke fulltime inzet tot aan een flexibele inzet op afroep, gedurende een bepaalde periode. Desgewenst bieden we extra ondersteuning via onze logistics engineers. Zij pakken specifieke werkzaamheden op. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van supply chain rapportages, ondersteuning bij tenders, softwarepakketselectie of optimalisatie van het gebruik van de huidige software. 

Daarnaast biedt Boostlogix Transportplanner Opleiding Programma's:

Wilt u kennis maken met een van onze interim managers logistiek of logistics engineers? Bel of mail Boostlogix voor onze vrijblijvende quickscan en ontdek welke kansen er voor uw logistieke keten liggen.


Directeur Boostlogix Tilburg Eric Oomen
Directeur Boostlogix Tilburg, Eric Oomen
Interim manager logistiek, Paul Boswinkel
Interim manager logistiek, Paul Boswinkel
Interim Manager Logistiek, Egbert van Dijk
Interim Manager Logistiek, Egbert van Dijk

Interim manager logistiek, Frans de Wolff
Interim manager logistiek, Frans de Wolff


Interim Manager Logistiek, Martijn Berden
Interim Manager Logistiek, Martijn Berden


Interim Manager Logistiek, Ronald van der Vleuten