x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

GFSI

We GFSI certificering makkelijk voor u. We ondersteunen u bij het opstellen en implementeren van het managementsysteem voor GFSI-erkende voedselveiligheidsstandaarden.

Wat is GFSI?

GFSI (Global Food Safety Initiative) is in 2000 opgericht, op initiatief van een groep retailers. Het doel was om het consumentenvertrouwen in de wereldwijde voedselketen te ondersteunen. Door enkele voedselveiligheid-schandalen ontstond de behoefte om de voedselveiligheid beter te organiseren. De retailers wilden harmonisatie aanbrengen in de vele voedselveiligheidsstandaarden en -certificaten en probeerden zo wildgroei tegen te gaan. Inmiddels is GFSI uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie waarin retailers, producenten, kennisinstituten en overheden nauw samenwerken.

Wat doet GFSI?

GFSI heeft regels opgesteld waaraan een voedselveiligheidsstandaard minimaal moet voldoen (Benchmarking Requirements). Er is geen nieuw certificaat ontwikkeld. De bestaande voedselveiligheidsstandaarden toetst men aan de Benchmarking Requirements. Standaarden die aan deze Requirements (voorwaarden) voldoen, krijgen de goedkeuringsstempel “GFSI-erkend”. Zo schept de organisatie duidelijkheid in het niveau van de standaard. Tegelijk wekken ze zo vertrouwen voor bedrijven die volgens een erkende standaard gecertificeerd zijn. 

De basis voor GFSI-erkenning bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Eisen aan een Risico Management Systeem op basis van de internationaal erkende Codex Alimentarius HACCP-principes (voedselveiligheidsstudie)
  2. Eisen aan een Food Safety Management Systeem (beheerssysteem voor voedselveiligheid)
  3. Eisen aan een (sectorspecifiek) Basisvoorwaardenprogramma (basiseisen voor inrichting en “good practices”)

Inmiddels is er een breed scala van voedselveiligheidsstandaarden GFSI-erkend of zit in de molen om erkend te worden.

GFSI erkende certificaten in de logistieke keten

In de logistieke keten zijn de volgende standaarden GFSI-erkend:   GFSI - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

GFSI - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau
  • FSSC 22000 (fssc22000.com)
  • BRC Storage and Distribution (brcgs.com)
  • IFS Logistics (ifs-certification.com) 

FSSC 22000 richt zich op de internationale ISO-managementnorm ISO 22000 “Managementsystemen voor voedselveiligheid”, gecombineerd met een sectorspecifiek basisvoorwaardenprogramma ISO/TS 22002-5 “Transport en opslag”. Het karakter van deze norm is een “risicogebaseerde” denkwijze, waarbij op basis van de actuele bedrijfsprocessen naar passende beheersing wordt gezocht. Er is ruimte voor bedrijfsspecifieke invulling. Lees hier meer over de FSSC 22000,

BRC Storage and Distribution is een norm van Britse origine, die wordt beheerd door het British Retail Consortium. Het basisvoorwaardenprogramma is integraal in de eisen opgenomen. Deze norm is vrij expliciet in haar eisen, en biedt weinig vrijheidsgraden voor een bedrijfsspecifieke invulling. Dit wordt in de praktijk weleens als “knellend” ervaren.

IFS Logistics is in eerste instantie ontwikkeld door de Duitse retail. Ook hier is de norm vrij expliciet, maar is er iets meer ruimte voor “onderbouwde” afwijkingen. Ook hier is het basisvoorwaardenprogramma geïntegreerd in de norm.

Het feit dat certificaten GFSI erkend zijn, houdt ook in dat er niet-erkende certificaten in omloop zijn. Deze niet-erkende certificaten voldoen niet aan de Benchmarking Requirements of zijn door de standaardeigenaar niet voor benchmarking aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Hygiënecode-certificaten en ISO 22000. Een hygiënecode-certificaat richt zich voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf. ISO 22000 is integraal onderdeel van FSSC 22000, maar voldoet als afzonderlijk certificaat niet aan de Requirements en is daarmee niet erkend.

Marktvraag certificaten

Partijen in de foodketen vragen naar aantoonbare certificaten die beheersing van de voedselveiligheid aantonen. Steeds vaker wordt vereist dat deze GFSI erkend zijn, ook voor de logistieke dienstverleners. Nadeel van GFSI-erkende certificaten is het prijskaartje. In de regel vraagt dit een hogere investering dan de niet-erkende varianten. Maar ook de niet-erkende kunnen in bepaalde situaties een goede ondersteuning bieden. Dit hangt erg van de specifieke situatie, de plaats in de keten, en de omvang van de operatie af.

Boostlogix ondersteunt bij GFSI

Boostlogix is specialist in de voedselveiligheidscertificaten in de logistieke keten. Wij kennen de normen (GFSI-erkend en niet-erkend) en zijn u graag van dienst met het maken van de juiste keuze voor uw organisatie en in het belang van uw specifieke klanten. Vervolgens kunnen we u ondersteunen met het opstellen en implementeren van een passend en certificeerbaar managementsysteem voor de voedselveiligheid. Daarnaast bieden we u natuurlijk ook graag de implementatie van andere certificaten aan. We adviseren u graag op het gebied van certificeringen.

Graag verkennen wij met u de wensen en mogelijkheden. Neem gerust contact op!

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek