x
© 2024 - Boostlogix | Logistiek Adviesbureau

ISO 9001 certificaat

Denkt u aan het standaardiseren van kwaliteit in uw organisatie of wilt u een basis leggen voor continuous improvement? Wij zijn specialist in het op maat maken, implementeren en onderhouden van kwaliteitscertificeringen in de supply chain. Lees hier meer over het ISO 9001 certificaat.

Veel managers en directieleden hebben doorgaans de mond vol van “kwaliteit”. Maar wat wordt hier nu mee bedoeld en wat wordt daadwerkelijk in praktijk gebracht? De kloof tussen “wens” en “realisatie” blijkt in praktijk vaak groot. De norm “ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsystemen” kan behulpzaam zijn bij het concreet maken van kwaliteit in de organisatie.

Organisatie ISO en ISO 9001 certificaat

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) definieert wereldwijd geldende standaarden en technische specificaties, bijvoorbeeld voor producten, maar ook voor diensten en systemen.

Het ISO 9001 certificaat is waarschijnlijk het bekendste van een serie normen voor managementsystemen. De inrichting van deze managementnormen is gebaseerd op de High Level Structure (HLS), waardoor deze normen optimaal op elkaar afgestemd en gemakkelijk te integreren zijn. Dit vergemakkelijkt het opzetten van een Integraal Management Systeem. ISO 9001 beoogt een structuur te bieden waarbinnen:

 • Een afgewogen en op risico’s gebaseerd ondernemingsbeleid wordt gevoerd (op basis van kennis van de markt en relevante stakeholders);
 • Naleving van gemaakte afspraken en wettelijke vereisten wordt geborgd;
 • Doelgericht geacteerd wordt op relevante kansen en bedreigingen;
 • Realisatie van acties wordt gemonitord en indien relevant bijgestuurd om continue verbetering van de prestaties te bewerkstelligen (plan – do – check – act).

Het ISO 9001 certificaat is wereldwijd gekend en erkend en levert een bijdrage in het vertrouwen in de bekwaamheid van een organisatie.


Voor wie is ISO 9001 certificaat interessant?

Elke organisatie die:

 • Behoefte heeft aan structuur in de organisatie en beheersing van processen;

 • Gericht actie wil ondernemen op geïdentificeerde risico’s (kansen en bedreigingen);

 • Extern aan wil (of moet) tonen dat kwaliteit hoog in het vaandel staat en in staat is gemaakte afspraken na te komen.

Wat zijn de voordelen van ISO 9001?

De voordelen van ISO 9001-certificering zijn talrijk. Ten eerste helpt de standaard bij het standaardiseren van het kwaliteitsmanagementsysteem en zorgt het voor meer uniformiteit bij verschillende bedrijfsprocessen. Bovendien helpt ISO 9001-certificering de productiviteit te verhogen door de systemen te refineryen. De certificering kan ook helpen bij het verminderen van de kosten door het verkorten van klachttijden en het verminderen van kosten voor de productie. Tenslotte stellen organisaties die een ISO 9001-certificering hebben behaald in staat om hun klanten beter te bedienen, waardoor een betere service kan worden geboden. De voordelen op een rij:

 • Aantoonbaarheid van kwaliteit binnen uw organisatie

 • Kostenbesparing (beheersen van uw processen)

 • Verhogen klanttevredenheid en klantvertrouwen

 • Beter (efficiënter en effectiever) gebruik van middelen

 • Scherp op risico’s en kansen binnen uw organisatie

 • Meer rendement uit geplande acties

Boostlogix helpt bij ISO 9001 certificering

Wij kunnen uw organisatie ontzorgen van aanvraag tot en met implementatie. Door de modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en welke stappen wij mogelijk kunnen verzorgen bij het behalen van het iso 9001 certificaat. Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook als het gaat om andere certificeringen of vergunningen zoals bijvoorbeeld TAPA of AEO .

In een quickscan lichten wij uw organisatie geheel vrijblijvend in één dag op hoofdlijnen door. Op deze quickscan volgt een voorstel welke certificering het beste bij uw organisatie past en hoe dit in uw organisatie geïmplementeerd kan worden. 

Download pdf

Welke eisen stelt iso 9001 aan uw bedrijf?

ISO 9001 is een internationaal gestandaardiseerde kwaliteitsmanagementsysteem en stelt bedrijven een aantal eisen waaraan ze moeten voldoen. Deze eisen zijn onderverdeeld in 8 belangrijke hoofdstukken, die zijn goederenkwaliteitsvoorziening, documentatie, verantwoordelijkheidsverdeling, controles, competitie, audits, afhandeling klachten en verbeteringen. Het systeem is ontworpen om bedrijven te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun producten en hun algehele bedrijfsvoering. ISO 9001 stelt bedrijven onder meer verplicht zich aan te passen aan veranderingen in marktomstandigheden en producten te leveren met een adequate kwaliteit. Ook wordt er verwacht dat bedrijven hun documentatie goed bijhouden, controles uitvoeren op hun producten, audits aan de hand van verkregen informatie en hun interne processen regelmatig te inspecteren. Een andere eis is om werknemers te trainen in het ISO 9001-systeem en er voldoende middelen ter beschikking te stellen om problemen op te lossen. Deze eisen maken ISO 9001 een vereiste om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor bedrijven.

Wat is het doel van de ISO 9001-standaard?

De ISO 9001-standaard is een internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem dat bedrijven en organisaties moet helpen om de kwaliteit van hun producten en diensten te verbeteren. Het doel van de ISO 9001-standaard is om organisaties te ondersteunen bij het beheren van kwaliteitsprocessen, het verhogen van klanttevredenheid en het verminderen van het risico dat kan worden geassocieerd met kwaliteitsproblemen. De ISO 9001-standaard is gericht op het versterken van aspecten van het bedrijf zoals verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. Het helpt bedrijven om hun prestaties te meten en voortdurend te verbeteren zodat ze de verwachtingen van klanten kunnen overtreffen. Als organisaties de ISO 9001-standaard invoeren, kunnen ze zich kwalitatief onderscheiden ten opzichte van concurrenten.

Welke stappen neemt u om ISO 9001 in uw organisatie te implementeren?

Het implementeren van ISO 9001 in uw organisatie kan een grote stap betekenen voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van uw bedrijf. Om er zeker van te zijn dat de implementatie van ISO 9001 goed verloopt, is het belangrijk om uw bedrijf goed te analyseren en een plan voor te stellen om de eisen van ISO 9001 te kunnen voldoen.

Als eerste stap bij het implementeren van ISO 9001 in uw organisatie moet u een afdeling van uw bedrijf aanwijzen om de implementatie te bewaken, zodat je een duidelijke verantwoordelijkheid bij íemand kan leggen. Daarna is het tijd om een team op te stellen met de juiste mensen (met specifieke kennis, ervaring en kwalificaties) om de implementatie-inspanningen te coördineren.

Verder is het belangrijk om een ISO 9001-kwaliteitshandboek samen te stellen, die informatie omvat over een aantal kwaliteitsprocessen, documenten en procedures die specifiek moeten worden gevolgd om uw organisatie aan de normen van ISO 9001 te laten voldoen.

Ten slotte moet u een dagelijks systeem opstellen om de voortgang van de implementatie te monitoren, bijvoorbeeld door audit- en prestatierapporten te maken die de status van alle ISO 9001-processen weergeven. Als u deze stappen volgt, zult u in staat zijn om ISO 9001 te implementeren in uw organisatie, wat zal resulteren in een hoger rendement en betere klantervaring.

kwaliteitsmanagementsysteem MyQMS voor ISO 9001

Het kwaliteitsmanagementsysteem MyQMS is ideaal voor bedrijven die ISO 9001 nastreven, aangezien het een kosteneffectief en eenvoudig te gebruiken kwaliteitsmanagementsysteem biedt. Met MyQMS kunnen bedrijven hun kwaliteitsprocessen vereenvoudigen en beter beheren. MyQMS geeft bedrijven meer controle over hun processen door het gebruik van analytics, workflow en documentbeheer. Door complexiteit te verminderen, kunnen die bedrijven meer effectief produceren en de hoogste kwaliteitsnormen handhaven. MyQMS biedt eenvoudig inzicht in de bedrijfsprocessen, waardoor bedrijven hun ISO 9001-certificering kunnen verkrijgen.

Download pdf

Contact opnemen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek