Operations

Opslag- en transport optimalisatie en procesmanagement.

Boostlogix biedt ondersteuning in de optimalisatie of inrichting van uw transport- en/of warehouseprocessen. Specialismen waar het bij veel bedrijven logischerwijs nogal eens aan tijd, expertise of capaciteit ontbreekt. Daarom bieden we praktische support voor al uw operationele vraagstukken op het gebied van:

U volledig toeleggen op uw kernactiviteiten houdt vaak in dat andere, vaak specialistische werkzaamheden uitbesteed moeten worden. Bijkomend voordeel: het blijkt vaak financieel aantrekkelijk om warehouse- of transportoptimalisatie aan een professional uit te besteden. Wij garanderen u een geoptimaliseerde logistieke operatie. Snel, pragmatisch en efficiënt.

Warehouse optimalisatie en inrichting.

warehouse optimalisatie en inrichting

Denkt u dat uw magazijnactiviteiten slimmer, goedkoper of efficiënter kunnen? Laat uw logistieke- en bedrijfsprocessen in kaart brengen en analyseren door Boostlogix. We bepalen hoe we uw warehouse zo efficiënt mogelijk (her)inrichten. We nemen de logistieke processen onder de loep. En we bezorgen u een concrete opzet met verbetermogelijkheden incl. kosten/baten berekening. Desgewenst zorgen we ook voor de realisatie.

Transport optimalisatie en inrichting.

Boostlogix optimaliseert uw transport- of distributieafdeling door objectief en kritisch naar uw transportnetwerk te kijken. We analyseren gereden routes, simuleren verschillende transportscenario’s en lichten de afdeling desgewenst van begin tot eind door. Vaak resulteert dit in een aanzienlijke stijging van de efficiency en daling van de operationele kosten. Bovendien gebruiken we hiervoor geavanceerde planprogramma’s zoals Ortec Route Scheduling, waardoor u zelf geen dure investering hoeft te doen.

Optimalisatie Transport en distributie. Analyseren routes en simuleren transportschenario's

Tender management en support.

Boostlogix biedt tender support zodat op een professionele manier een tenderaanvraag beantwoord of geplaatst kan worden. Dit doen we zowel voor logistieke dienstverleners als verladers (groothandels / productiebedrijven / re-tailers / e-tailers / serviceorganisaties). Vaak ontbreekt de capaciteit of expertise om een tender professioneel op te pakken. Bij MKB bedrijven in het bijzonder omdat ze over het algemeen geen specialist hebben die zich bezighoudt met transport- en opslagtenders. Dat heeft in veel gevallen tot gevolg dat de tender niet de aandacht krijgt die hij eigenlijk zou moeten krijgen. Van het oppakken van enkele stappen tot invulling van het gehele tendertraject; Boostlogix adviseert en ondersteunt u daar waar u dat nodig acht. Door de modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en welke stappen wij voor u verzorgen.

Supply-chain procesbeschrijvingen.

Het beschrijven van een supply-chain proces maakt het proces zelf nog niet beter. Voor veranderingen in het proces is het namelijk belangrijk om zowel de huidige als de gewenste processtappen helder en pakkend (in 1 oogopslag) in kaart te brengen. Het is van belang om precies te weten wie wat doet en wat bijvoorbeeld de relatie is tussen de afdelingen in de huidige processen. In de Boostlogix procesbeschrijving bieden we u verbeterpunten om efficiency te verhogen, uniforme werkwijzen te bewerkstelligen en meer klantgericht te werken. Naast dat een goede procesbeschrijving bijdraagt aan het verhogen van efficiency, kan het direct als kapstok of blauwdruk dienen voor kwaliteit en/of ICT vraagstukken.

Customer Care logistieke klantenservice.

Klanten vragen steeds meer van uw dienstverlening. Ze willen zelf moment en plaats van levering kiezen, last minute bestellen en dan is er ook nog de steeds veranderende wet- en regelgeving. U moet uw dienstverlening blijven optimaliseren om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en zo de concurrentie voor te blijven. Boostlogix helpt u bij het zetten van de stappen in die “last mile” met Customer Care. Met Customer Care as a service:

  • kent de chauffeur vooraf de (vaak snel wijzigende) situatie bij de los- en laadadressen. Zo voorkomt u fouten en dus klachten. 
  • informeert u de klant over de geplande levertijd (ETA, ofwel Estimated Time of Arrival). Op de dag van levering kan de klant online volgen of de verwachtte aankomsttijd wijzigt. 
  • zet u de planning makkelijk door naar de app van de chauffeur. De chauffeur legt na levering in de app de handtekening van de klant, foto’s van de levering, tijden en opmerkingen vast. Zo is direct alle informatie digitaal beschikbaar. 
  • kunt u rapporteren en monitoren. Boostlogix helpt bij het opstellen van de juiste rapportage en het interpreteren van de gegevens zodat u de juiste conclusies trekt en snel kunt optimaliseren.

Interim management op het gebied van logistiek, transport en supply chain

Heeft u tijdelijk hulp nodig bij het inrichten, optimaliseren en waarborgen van uw logistieke keten (supply chain)? Of zoekt u ondersteuning bij het organiseren van transport- en opslagcapaciteit, verzamelen en analyseren van complexe data, inzetten van de juiste softwaretools of tender- en contractbeheer? Wellicht besteedt u het zelfs liever uit? Boostlogix is u graag van dienst.